Bugun...iş cinayetlerinde, Haziran ayında en az 149 işçiyi kaybettik

Yüzde 82’sini ulusal ve yerel basından; yüzde 18’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Haziran ayında en az 149 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

facebook-paylas
Tarih: 05-07-2018 22:07

iş cinayetlerinde,  Haziran ayında en az 149 işçiyi kaybettik

iş cinayetlerinde,

Haziran ayında en az 149 işçiyi kaybettik

İş cinayetlerinde,Haziran ayında en az 149 işçi, 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi yaşamını yitirdi

 

Haziran ayında en az 149 işçi yaşamını yitirdi

Yüzde 82’sini ulusal ve yerel basından; yüzde 18’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Haziran ayında en az 149 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

 

Geçen ayki raporumuzun girişi şu şekildeydi: “İSİG Meclisi 2011 yılında İstanbul’da faaliyete geçtikten sonra şimdi de Kocaeli ve Ankara’da çalışmalarına başladı. Bu noktada üzerimize düşen görevler artmaktadır. Bu şehirlerdeki çalışmaların kurumsal sürekliliğinin sağlanması, başka şehirlere yaygınlaştırılması ve mücadelemizin birçok başlığının güçlendirilerek öne çıkarılması gibi adımlar bizleri beklemektedir.

Çağrımızdır: Omuz vermek isteyen tüm emekçileri işçi sağlığı hareketinin güçlendirilmesi için Meclis çalışmalarına davet ediyoruz...”

Tabi bu çağrı üzerine birçok şehirden arkadaşlarla iletişime geçtik. En çok karşılaştığımız soru ise İSİG Meclisi’nin ilkeleri ve işleyişi hakkında bir bilgilendirme talebiydi. Bugüne kadar yaptığımız toplantılar ışığında:

 

•  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi; 2011 yılından bugüne farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin (sanayi/hizmet/tarım, metal işçisi, mevsimlik tarım işçisi, banka işçisi, sağlık işçisi, inşaat işçisi, doktor, mühendis, akademisyen, iş güvenliği uzmanı vd.) ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesidir. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eder. İSİG Meclisi 2011 yılında İstanbul’da faaliyete geçtikten sonra şimdi de Kocaeli ve Ankara’da çalışmalarına başladı.

•  İSİG Meclisi; bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunun bilinciyle, yaşanan işçi ölümlerini ‘iş kazası’ olarak değil ‘iş cinayeti’ olarak tanımlar. Bu noktada işçilerin sağlığının her türlü ekonomik çıkardan, büyümeden önce geldiğini savunur. Çalışma ortamında emekçilerin ölümünün, sakat kalmasının, psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını kaybetmelerinin gerçek nedenini, emeği sadece artı değer elde etme aracı olarak gören, emekçiyi bütünsel bir insan olarak kabul etmeyen kapitalist üretim sistemi olarak görür.     

• İSİG Meclisi; devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsızdır. Yani hiçbir şirketten, uluslararası kuruluştan ya da herhangi bir kurumdan fon almaz, proje işi yapmaz. İşçi sınıfının çıkarlarını savunur. Siyasi partilerle organik hiçbir bağı yoktur. Ayrıca sendika ve meslek örgütleriyle de eşitler ilişki kurar. Karar alma organı ortalama olarak ayda bir yapılan açık Meclis toplantılarıdır. Bütün üyeleri ‘gönüllü’ olarak emek verir. Gelir kaynakları ise sendika, meslek örgütü ve gönüllüleri ile olan dayanışma aidatlarıdır.

•  Aylık olarak hazırladığı ‘iş cinayetleri raporu’ başta olmak üzere panel, işçi direnişlerine destek ve hazırladığı diğer raporlarla tanınan bir kurumdur. Yine birçok sendika ve meslek örgütü tarafından desteklenmektedir. İSİG bilgilerinin merkezileştirilmesi ve kamusallaştırılmasını amaçlayan ve her gün düzenli olarak güncellenen www.guvenlicalisma.org isimli web sitesi, http://www.facebook.com/isigmeclisi/ ve http://twitter.com/isigmeclisi sosyal medya hesapları, guvenlicalisma@gmail.com mail adresi bulunmaktadır.

İSİG Meclisi; ilke olarak cinsiyet, etnisite, ırk, inanç benzer temelli ve cinsel tercihler nedeniyle doğan ayrımcılığa ve nefret söylemlerine karşı taviz vermez, her yaşam sahasında emekçilerin perspektifinden yana tutum alır. Her türlü siyasi, iktisadi ve kültürel iktidar ve çıkar odaklarından bağımsız bir işçi sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulmasını hedefler.

Haziran ayı raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iki çiftçi ölümü var. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır. Bu durumda Türkiye’de Haziran ayında yaklaşık 900 işçinin meslek hastalıklarından dolayı ölmüş olabileceği öngörebiliriz...

 

• Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

 

• 149 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

 

• Ölenlerin 9’u kadın işçi, 140’ı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret ve konaklama işkollarında gerçekleşti…

 

• 2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti...

 

• 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Gürcü, 1’i Özbek ve 1’i Azeri…

 

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğunu tespit etmiştik. Ancak bu durum tersine dönmüş durumda. Üst üste dördüncü aydır sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artışında azalma görülüyor…

 

• En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay kalp krizi/beyin kanaması ile şiddet nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor…

 

• Haziran’da Türkiye’nin 50 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Adıyaman, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşandı...

• Ölenlerin 2’si (yüzde 1,34) sendikalı işçi, 147 işçi ise (yüzde 98,66) sendikasız. Sendikalı işçiler taşımacılık ve güvenlik işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim...

 

2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi yaşamını yitirdi

Yüzde 84’ünü ulusal ve yerel basından; yüzde 16’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

 

2018 yılının ilk altı ayında meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 4 emekçi ölümü tespit ettik...

• 907 emekçinin 728’i ücretli (işçi ve memur), 179’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

 

• Ölenlerin 49’u kadın işçi, 858’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, büro, eğitim, sağlık, konaklama ve ev işçiliği işkollarında gerçekleşti…

 

• 11’i 14 yaş ve altında olmak üzere 33 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, ticaret, metal, inşaat, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti...

 

 

• 47 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 20’si Suriyeli, 11’i Afgan, 5’i Pakistanlı, 2’si Azeri, 2’si Gürcü, 2’si Ukraynalı, 1’i Iraklı, 1’i Kırgız, 1’i Macar, 1’i Özbek ve 1’i Tacik…

 

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, belediye/genel işler, konaklama, enerji ve madencilik işkollarında gerçekleşti...

 

• En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Kalp krizi/beyin kanaması, şiddet, elektrik çarpması ve zehirlenme boğulma nedenli iş cinayetlerinde takip ediyor…

• 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin 78 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bursa, Antalya, İzmir, Konya, Aydın, Gaziantep, Samsun, Ankara ve Şanlıurfa’da yaşandı. Ağrı, Çankırı ve Giresun’da iş cinayeti bilgisi gelmedi...

 

• Ölenlerin 21’si (yüzde 2,31) sendikalı işçi, 886 işçi ise (yüzde 97,69) sendikasız...

Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

149 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

907 emekçinin 728’i ücretli (işçi ve memur), 179’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

 

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğunu tespit etmiştik. Ancak bu durum tersine dönmüş durumda. Üst üste dördüncü aydır sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artışında azalma görülüyor…

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, belediye/genel işler, konaklama, enerji ve madencilik işkollarında gerçekleşti...

En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay kalp krizi/beyin kanaması ile şiddet nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor…

En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Kalp krizi/beyin kanaması, şiddet, elektrik çarpması ve zehirlenme boğulma nedenli iş cinayetlerinde takip ediyor…

 

2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti...

11’i 14 yaş ve altında olmak üzere 33 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, ticaret, metal, inşaat, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti...

Ölenlerin 9’u kadın işçi, 140’ı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret ve konaklama işkollarında gerçekleşti…

Ölenlerin 49’u kadın işçi, 858’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, büro, eğitim, sağlık, konaklama ve ev işçiliği işkollarında gerçekleşti…

Haziran’da Türkiye’nin 50 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Adıyaman, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşandı...

 

2018 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin 78 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bursa, Antalya, İzmir, Konya, Aydın, Gaziantep, Samsun, Ankara ve Şanlıurfa’da yaşandı. Ağrı, Çankırı ve Giresun’da iş cinayeti bilgisi gelmedi...

 

2018/ Haziran ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 149 işçiyi saygıyla anıyoruz / İSİG Meclisi

Hacı Bayrak, İsmail Karakaş, Erol Yılmaz, Muhittin Demir, Mehmet Yılmaz, Ahmet Furkan Kılınç, Kerim Yılmaz, Gül Abdu, Badiea Muhammed, Veli Şengül, Gigla Shantadze, Durmuş Şahin, İbrahim Durmuş, Ömer K., Yunus Tosunoğlu, Muammer Ergül, Turan Yücel, Asım Bıyık, Ayşe Öztürk, Ümran Karadaş, Yeter Gök, Cemil Uslu, Murat Altınöz, Nihat Aydın, Ali Devebakan, Mustafa Karahan, Ramazan Görgülü, Rasim Atan, Özlem Çağlayan, Osman Nuri Kaymar, Mehmet Güçlü, Leyla Çiçek, İbrahim Gökmen, Recep Zile, Nurettin Alakuş, Muhammed Cihan Akbaş, Cemal Kaya, Selami Çorbacıoğlu, Mehmet Nabi Kaya, Hasan Demir, Mehmet Akbulut, Rıdvan Aydoğmuş, Zülfer Kaba, Hakan Bozdağ, Hüseyin Kaya, Mustafa Çimen, Bülent Baydar, Uğur Uyar, Ömer Aktan, Nuri Işık Çolak, Yücel Bozkurt, Osman Nuri Teker, Alper Baycın, Özer Özdemir, Sabit Fidan, Zeki Özsoy, Mehmet Önal, Osman Dal, Hasan Eren, Zafer Yılmaz, İlyas Seriner, Fatma Seriner, Fatih Kurt, Faruk Aydemiroğlu, Sinan Kayatuzu, Hüseyin Albayrak, Cumali P., Okan Gündüz, Vedat Bağcı, Yusuf Çelebi, Ali Dağaşan, Mehmet Koroğlu, Mustafa Öztaş, Bayram Vural, Haydar Alkan, Ümit Çağur, Mehmet Akbaş, İsa Kenesarı, Murat Öztemel, Cuma Horoz, Günaydın Cankara, Rıdvan Kılıçer, Yunus Acıyan, Vatan Polat, Nusret Çevik, İsmail Kızıldemir, Duran Erdem, Ali Kanıkkan, Ahmet İkiz, Faruk Altınsöz, Mehmet Avcı, Abdulaziz Çiftçi, Mehmet Savaş Özcan, Mesut Doğan, İlker Hıdır, İsmail Hacıbayram, Ramazan Fidan, Ali Bahçeci, Necmettin Düzce, Seyfettin Engüdar, Ziya Reis, Mahmut Yakupoğlu, Murat Baş, Mehmet Çiftçi, Mürsel Güneş, Yahya Macit, Fatih Başpınar, Murat Kesler, Yılmaz Arı, Vasil Kvrivishvili, Sinan Gerçin, Gökhan Özgür, Mustafa Yağcı, Hüseyin Ergün, Murat Yavaş, Mehmet Gölcük, Hasan Cevahir, Cemil Aydemir, Muzaffer Göksel, Ayhan Kıyak, Cahit Durmuş, Mehmet Bozan, Hüsnü Arkun, Mehmet Cesur, Aziz Demirel, Mehmet Ağdağ, Mehmet Muammer Üstüsel, Hacer Tülü, Şeref Kösemek, Hüseyin Aydın, Turan Sütçü, Fevzi Ünüvar, Serdar Sultan, İbrahim Bayık, Hüseyin Göncü, Şehmus Nas, Hakan Yapıcı, Mehmet Tepecik, Mustafa Sevinç, Adem Bozoklu, Abduvali Sabirov, Halis P., Harun Yavuz, Ilkın Hasanov ve ismini öğrenemediğimiz beş işçi...

 

2018 İlk Altı Ay/ İş cinayetlerinde yaşamını yitiren 907 işçiyi saygıyla anıyoruz / İSİG Meclisi

Hacı Bayrak, İsmail Karakaş, Erol Yılmaz, Muhittin Demir, Mehmet Yılmaz, Ahmet Furkan Kılınç, Kerim Yılmaz, Gül Abdu, Badiea Muhammed, Veli Şengül, Gigla Shantadze, Durmuş Şahin, İbrahim Durmuş, Ömer K., Yunus Tosunoğlu, Muammer Ergül, Turan Yücel, Asım Bıyık, Ayşe Öztürk, Ümran Karadaş, Yeter Gök, Cemil Uslu, Murat Altınöz, Nihat Aydın, Ali Devebakan, Mustafa Karahan, Ramazan Görgülü, Rasim Atan, Özlem Çağlayan, Osman Nuri Kaymar, Mehmet Güçlü, Leyla Çiçek, İbrahim Gökmen, Recep Zile, Nurettin Alakuş, Muhammed Cihan Akbaş, Cemal Kaya, Selami Çorbacıoğlu, Mehmet Nabi Kaya, Hasan Demir, Mehmet Akbulut, Rıdvan Aydoğmuş, Zülfer Kaba, Hakan Bozdağ, Hüseyin Kaya, Mustafa Çimen, Bülent Baydar, Uğur Uyar, Ömer Aktan, Nuri Işık Çolak, Yücel Bozkurt, Osman Nuri Teker, Alper Baycın, Özer Özdemir, Sabit Fidan, Zeki Özsoy, Mehmet Önal, Osman Dal, Hasan Eren, Zafer Yılmaz, İlyas Seriner, Fatma Seriner, Fatih Kurt, Faruk Aydemiroğlu, Sinan Kayatuzu, Hüseyin Albayrak, Cumali P., Okan Gündüz, Vedat Bağcı, Yusuf Çelebi, Ali Dağaşan, Mehmet Koroğlu, Mustafa Öztaş, Bayram Vural, Haydar Alkan, Ümit Çağur, Mehmet Akbaş, İsa Kenesarı, Murat Öztemel, Cuma Horoz, Günaydın Cankara, Rıdvan Kılıçer, Yunus Acıyan, Vatan Polat, Nusret Çevik, İsmail Kızıldemir, Duran Erdem, Ali Kanıkkan, Ahmet İkiz, Faruk Altınsöz, Mehmet Avcı, Abdulaziz Çiftçi, Mehmet Savaş Özcan, Mesut Doğan, İlker Hıdır, İsmail Hacıbayram, Ramazan Fidan, Ali Bahçeci, Necmettin Düzce, Seyfettin Engüdar, Ziya Reis, Mahmut Yakupoğlu, Murat Baş, Mehmet Çiftçi, Mürsel Güneş, Yahya Macit, Fatih Başpınar, Murat Kesler, Yılmaz Arı, Vasil Kvrivishvili, Sinan Gerçin, Gökhan Özgür, Mustafa Yağcı, Hüseyin Ergün, Murat Yavaş, Mehmet Gölcük, Hasan Cevahir, Cemil Aydemir, Muzaffer Göksel, Ayhan Kıyak, Cahit Durmuş, Mehmet Bozan, Hüsnü Arkun, Mehmet Cesur, Aziz Demirel, Mehmet Ağdağ, Mehmet Muammer Üstüsel, Hacer Tülü, Şeref Kösemek, Hüseyin Aydın, Turan Sütçü, Fevzi Ünüvar, Serdar Sultan, İbrahim Bayık, Hüseyin Göncü, Şehmus Nas, Hakan Yapıcı, Mehmet Tepecik, Mustafa Sevinç, Adem Bozoklu, Abduvali Sabirov, Halis P., Harun Yavuz, Ilkın Hasanov, Murat Çelik, Beşşar Elşeyh, Sebahattin Işık, Naciye Çalışkan, Mehmet Ekinci, Ahmet Dönmez, Samet Tekin, Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar, Kerem İncedayı, İsmail Çelik, Alaattin Demirci, Halit Erdal, Ahmet Yamaç, Yaşar Çatal, Serhat Batur, Melahat D., Mehmet Aslan, Durdu Çetin, Yusuf Kıdat, Yunus Çolak, Bahri Akman, Hasan Kol, Mustafa Almez, Hasan Aşan, Faik Şekerci, Mehmet Uğur, Hadiye Öztürk, Halil Dönmez, Ali Yılmaz, Yakup Kel, İslam Öztemel, Mustafa Çam, Hogır Kayran, Mustafa Özgan, Yılmaz Elvan, Halil Öztürk, Dayip Öztürk, Şükran Akdemir, Dursun Uzun, Fikri Büyüker, Yılmaz Bozkurt, Agit Güler, Mehmet Zeyrek, Ramazan Buday, Sedat Ay, Cahit Karadağ, Mehmet Karadağ, Mahiye Çetin, Hamit İnce, Muhammet Çetin, Ahmet Türk, Suat Kara, Ahmet Ayrancı, Muammer Bedez, Ömer Karaaslan, Mehmet Özgen, Ayhan Orta, Gökhan Cengiz, Emre Özcan, Nurhan Doğan, Murat Yalçın, Melih Şahin, Şule Çet, Salih Gönül, İsmail Aydemir, Halil İbrahim Gönül, İrfan Kalmuk, Coşkun Yıldız, Sinan Öztürk, Önder Akmeşe, Şakir Çelikoğlu, Fikret Yüce, Turan Küçükkaya, Resul Yüce, Murat Karter, Sufyan Al Ali, Mehmet Demirkol, Zekeriya Abdullah, Faik Tüysüz, Bahri Öztaş, Yusuf Muhammet Ergenç, Abdurrahman Sarıyıldız, Kasım Tarınç, Güneş Ağdemir, Hasan Gümüş, Bekir Yavuz, Munır Alıjan, Mehmet Tevfik Doğan, Ahmet Hakan Öğütçü, İbrahim Biçer, İbrahim Demir, Hasan Kara, Yaşar Sevinç, Hamit Aksoy, Hasan Kocabaş, Emrullah Peker, Metin Teke, Fuat Gülsün, Mehmet Emin Yıldız, Abit Aydın, Halil Taşçı, Erkan Çetin, Emre Filiz, Eymen Al Huseyin, Ali Kayırtar, Yılmaz Kılıç, Hulusi Cin, Servet Akyürek, Naci Altıntaş, Hayrettin B., Mehmet Ali Şanlı, Ferhat Koç, Veysi Çakır, Bekir Asılı, Behçet Başak, Mehmet Ali Hallaçoğlu, Sedat Dursun, Murat Can, Cengiz Toprak, Kezban Avcı, Adil Atalmış, Atilla Özkılıç, Süleyman Dönmez, Ramazan Salih Keskin, Abdülmecit Tatar, Mehmet Alkan, Hasan Yüksel, Mustafa Öktem, Ali Kaygın, Mehmet Çetinkaya, Bahadır Kopdağ, Muaz Keskin, Ahmet Tozgun, İhsan Eker, Alaeddin Şalvi, Volkan Temel, Ömer Gülşer, Mehmet Yatmaz, Abdurrahman Yasak, Züleyha Koymatoğlu, Selçuk Çömlek, Burak Genç, Civan Kahraman, İsmail Semih Kaynak, Barış Özüm, Aliekber Kumak, Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke, Burcu Aslan, Mehmet Vehbi Kaplan, Cihan Toplar, Gökmen Taşkıran, Ercan Kılıç, Üzeyir Kocatürk, Sezgin Özbey, Erol Kacur, Kadir Tanaç, Erhan Yazkan, Aykut Kbakçıoğlu, Orhan Fındık, Bayram Yılmaz, Gözel Öcal, Hediye Emre, Mustafa Ak, Mehmet Tekin, Saime Tekin, Mustafa Binbuğa, Ahmet Bayav, Bismillah R., Yusuf Kaya, Berat Taş, İsmail Sarıkaya, A.A., Abdullah ., Hasan Egelioğlu, Ayhan Eriş, Abdulbaki Özmen, Lütfi Doğan, Turgut Emir, Sadık Oruç, Ali İhsan Aker, Mehmet Demir, Mürsel Baş, Ahmet Karakaya, Hüseyin Bozkurt, Sünnetullah Khushmatov, Halil Bayraktar, Durdu Karataş, Serkan Özyurt, Feyzullah Üner, Müesser Dursun, Haşim Cangirt, Hikmet Akar, Celalettin Şahin, Halil Mutlu, Süleyman N., P.K., Halil Ayvurdu, Sabri Doğan, Bayram Keriman, Esat Dülger, Süleyman Akgün, Mehmet Tufan, Osman Gürel, Abdullah Hanife, Murat İnan, Şerif Canbaz, Aysel Özdemir, Şinasi Ulutaş, Cihan Demirel, İzamettin Ağaç, Veli Ateş, Okan Taş, Emrah Danacı, Dursun Demir, Hammed Habbesi, Ercan Yiğitalp, Erol Akbaba, İbrahim Kenar, Umut İrişik, Mustafa Kaya, Murat Koz, Yılmaz Çingil, Nedim Yavaş, Lale Yıldırım, Bayram Baltaoğlu, Süleyman Avcı, Ömer Delimehmetoğlu, Merve Çavdar, Hasan Yaman, Mustafa Ergün, Serkan Horzum, Güngör Kıran, Betül Altıntaş, Abuzer Kara, Hasan Hüseyin Aybey, Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Yasir Armağan, Serdar Çağlak, Ahmet Sert, İbrahim Hakkı Umut, Mehmet Kuku, Halil İbrahim Daloğlu, Volkan Çetinyol, Taner Yıldırım, Esat Bağcı, Ümit Deveci, Zemerhan Süvök, Mehmet Cemal Akkulu, Erol Bağesen, Kenan Kazak, Fatih Emin Erdoğan, Mazlum Çetin, Fazlı Aslan, Salim Yüce, Halid Hassun, Aziz Hamsi, Nezir Çağrıbay, İsmail Sökmen, Nuri Aygören, İhsan Şahin, Hüseyin Kaşdan, Hasan Kara, Kadir Kara, Kafi Demirciler, Mehmet Özdemir, Ömer Faruk Özdemir, Sedat Kuru, Mustafa Ocaklı, Ömer Özdemir, Süleyman Kart, Yücel Akkaya, Sadık Seri (Siri), Necati Tuncer, Cemil Ayhan, Yahya Karabacak, İlyas Şahan, Hakan Erenkaya, Celal Bağ, Lokman Kazdal, Yunus Boz, Velican Özcoşkun, Vefa Taşçı, Kürşat Kandazoğlu (Basıcı), Hasan Eroğlu, Serdar Kibar, Esadullah Rustem, Yusuf Balın, Mehmet Cabir Günay, Hasan Osoydan, Mustafa Şanlı, Mehmet Yaşar Kargı, Mehmet Salcı, Hacı Ahmet Demir, Ahmet Şişkin, Mehmet Şişkin, Mehmet Şekeroğlu, Hayati Dalgıç, Ahmet Gencan, Mevlüt Bayar, Ahmet Uçar, Yavuz Ege, Ali Demirci, Fethi Büyükkalkan, Halil Çelik, Kürşat Kunt, Mücahit Tunçbilek, Serkan Çelik, Muhammed Özbakan, Ramazan Ceylan, Sadettin Özdemir, Zeki Salih, Yakup Değirmenci, Kenan Yazıcı, Ömer Perçin, Musa Gencer, H.Y., Esma Başkurt, Hikmet Yeşilırmak, Alpay Alper Yıldız, Abdurrahman Kanber, Burak Tatar, Levent Bayırlı, Kadir Akkaya, İsmail Değirmenci, Selami Avcı, Yakup Acar, U.G., Ramazan Işık, Taner Çebi, İsmail Ulutaş, Mehmet Göner, Müştak Uğurhan, Ali Aras, Hikmet Gümüştaş, Nuraga Sahil, Erdem Kıvrak, Nazım Türkmen, Halis Kera, Abdullah Koçer, Mustafa Yılmaz, Ümmü Uçar, M.Y., İbrahim Yıldırım, Nihat Doğan, Büşra Mutlu, Rafet Yıldırım, Uğraş Acer, Sefer Özbek, Lütfi Kocaçay, Döndü Arpaguş, Ali Alnazah, Saim Azgın, Mehmet Özkul, Remzi Yalçın, Hüseyin Sualtı, Ahmet Altın, Osman Eğici, Ahmet Dural, Yusuf Vefa Sirkeci, Necdet Albay, Fahri Sert, Mehmet Bağatır, İzzet A., Davut Akın, Muhsin Bereket, Süleyman Özkul, Eren Eroğlu, Yılmaz Altıntaş, Kheırollah N., Osman Saraç, İbrahim Değirmenci, Hüseyin Zoroğlu, Veli Durgut, Kazım Canpolat, Hamdullah Altınboğa, Murat ., Mustafa S., Mustafa Akbay, Talha Akman, Bedrettin Yılmaz, Taner Urgun, Halil Çayır, Hüseyin Şahin, Muharrem Ünüvar, Sabit Özdemir, Cemal Yayla, Uğur Akkuş, Abuzer Karayel, Cihangir Mamak, Mehmet Sait Akan, Mehmet Emin Arık, İbrahim Demirden, Şafak Deliorman, Yasin Eken, Özgür Müzennet, Osman Özdemir, Sinan Bayraktar, Osman Bölükbaş, V.D., Muharrem Dayan, Mehmet Özdemir, Muhsin Özdemir, M.Sıddık Atabay, Rıfat Güney, Hamit Yılmaz, Suat Kulp, Melih Akdağ, Rahmi Öztekin, İlhan Ardıç, Ahmet Kerekti, Yakup Öztan, Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mustafa Asan, Ali Topuz, Yusuf Topuz, İlyas Bulut, Zafer Sabır, Recep Coşkun, Muhammed Atıf, Zekeriya Parlakşahan, Yunus Emre Faraşoğlu, Levent ., Abdullah Bayram, Hüseyin Önder, Yusuf Yaman, Şevket Altın, Hamit Aşkan, Olgun Ceylan, Serkan Yaman, Mehmet Kara, Recep Kuyruk, Özcan Abanoz, Hakan Ercanlı, Mustafa Keskin, Behlül Ubuz, Turgay Babür Temoçin, Veysel Uçar, Caner Demir, Bünyamin Onur, Ahmet Kandemir, Uğur Ayık, Yavuz Güç, İsmet Eslen, Ahmet Civlez, Süleyman Yazgaç, Beril Gebeş, Melike Kuvvet, Eda Uslu, Mehmet Öztürk, Bülent Ekinci, Hamza Torcu, Viktor Galanov, Servet Özkaya, Oleksandr Golunovych, Yryskul Zheenbek Kyzy, Yılmaz Padak, Veli Akın, Cengiz Aydoğan, Ramazan Gündür, İsmail Mut, Yunus Çavdar, Mehmet Ayan, Musa Keskin, Cabir Kürt, Raziye Topçu, Cevdet Yaman, Adnan Karslı, Sinan Sağlam, Turan Demiray, Mehmet Yatğın, Ayşe Saylan, Leyla Saylan, Nimet Saylan, Abdullah Sertkaya, Kemal Özdamar, Khaled Mustafa, Rıza Katrancı, Zeynel Çelik, Ali Rıza Çelik, Eyüp Sapmaz, Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Emin İdem, Selvi Balakan, Mürüvet Özgen, Mustafa Ali Kelebek, Mehmet Türkmenoğlu, Abdurrahman Aydın, Durmuş Akalın, Osman Sarı, Hüseyin Candan, İdris Demirci, Sabri Ören, Hakan Keskin, Battal Gül, Hayrettin Akdemiroğlu, Hasan Okumuş, Abdulaziz Kokur, Murat Durmaz, Oktay Karaoğlu, Ali Hurşut, Mukadder Satılmış, Selçuk Kubur, Özlem Gültekin, Zekeriya Özel, Ayfer Altuner, Melek Korkut, Fırat Güneş, Ufuk Selvi, Orhan Akın, Mustafa Özkulluk, Selahattin İlimdar Akkurt, Gökhan Açıkkollu, Kazım Fındık, Doğukan Özyılmaz, Nihat Ural, Metin Kuloğlu, Elif Özdemir, Yalçın Öztaş, R.A., Ferda Kaçan, Kemal Alıç, Hasan Songur, İsmet Küçükzoroğlu, Okan Güler, A.E., Coşkun Eker, Farıs İbrahim Mohammed Hussein, Mustafa Kalkanlı, Bayram Öztürk, Hasan Atasoy, Sinan Sağlam, Mehir Murşag, Nezir Taş, Mithat Çavuş, İsmet Erdem, Göksel Özçelik, Fatih Arslan, Orhan İmdat, Yüksel Kaynadır, Mehmet Baran, Bestami Çiftçi, Yakup Kara, Gökhan Türkben, Cebrail Ardıç, Yusuf Korkmaz, Ali Çalışkan, Mehmet Şirin Kıskın, Hakan Çaka, Gökhan Küççük, Fikret Gayır, Kadri Baykara, Öcal Demir, Mehmet Döner, Sezer Şimşek, Mustafa Küçükpala, Nurettin Oruç, Reşat Özdemir, Muhlis Polat, Zakir Çelebi, Şener Akdağ, İsmet Poslu, Mahmut Pakyürek, Aydın Yılmaz, Mustafa Gölet, Hüseyin Yılmaz, Bilal Özer, Dur Hasan Güngör, Yusuf Sadık, Sedat Aydın, Ekrem Çetinkaya, İsmet Özgür, Mehmet İlyas Doğan, Ünal Atalayın, Üstünel Köknel, Şeref Urcan, Ahmet Orhan, Kazım Sucu, Mehmet Çevik, Mahmut Ekrem Kantarlı, Büşra Boyacı, Feray Günay, Halit Dağdeviren, Bahattin K., Suat Yılmaz, İsmail Şevik, Hamdi Çevik, Adil Tüz, Recai Kaya, Ali Ergün, İbrahim Özcan, Mucettin Paşa Küçük, Ali Aykutlu, Halil Taşdemir, Ahmet Ö., Mehmet T., Hasan İşler, İlyas Çeler, Halid El Ahmad, Adle Ubeyd, Kemal Uyanık, Feyzullah Kenar, Aydın Dolmi, Yaşar Üstün, Oğuzhan Erduran, Seher Kök, Ekrem Yavuz, Ali Tatar, Erkan Ülkü, Meryem Çam, Mehmet Duman, Sığan Kertes, Murodbek Kurbonov, Osman Çelebi, Yaşar Acar, Mahmut Deneme, Engin Şentürk, Ömer Aktaş, Dursun Savaksız, Adem Porsuk, Oktay Porsuk, Agıl Resıd, Hikmet ., Orhan Taş, Okan Çokaslan, Murat Sert, Fevzi Çıtak, Şeref Başkuş, Ersan Gülten, Ahmet Tayyar Balkaya, Emrah Tutumlu, Muammer Kılınç, Kadir Zeytin, Muharrem Alkan, İlyas Ünlü, Oğuzhan Dinçel, Yılmaz Sağun, Nurettin Akyüzlü, Talip Baş, Galip Onmaz, Ayhan Ataç, Eren Güdü, Bayram K., Kemal Bozdoğan, Furkan Çakır, Mahmut Bulut, Vehip Yekin, Özgen Gül, Basri Akkuş, Ayhan Köle, Ali Altıparmak, Mesut Tamimi, Şenol Yılmaz, Hüseyin Karagül, Süleyman Ender, Ahmet Topçu, Şükrü Parlak, Saffet Toğlu, Osman Özdemir, Yasin Çelikkafa, Mustafa Yıldırım, Hayati Karaaslan, Deniz Mağaralı, Öznur Aman, Muvaffak Aras, Mehmet Arasan, Hüseyin Küçük, Mehmet Toprak, Beytullah Yağcı, Doğan Turan, Murat Durmuş, Hüseyin Yurdakul, İsmail Ateşçi, Mahsum İzgi, Ezatullah Ezati, İskender Sapmaz, Emrah Ölmez, Muhammed Selman, Savaş Çevrim, Maşallah Daş, Orhan Bingöl, Ahmud El Hamdo, Ahmet Kaya, Sinan Toksöz, Cumali Yıldız, Fahri Türkmen, Selahattin Çoban, Musa Türkel, Musa Düşkün, Mustafa Turna, Yahya Akbuğa, İmdat Şenyurt, Mehmet Fehim Kaplan, Serdar Pala, Fethi Körpe, Abdullah Y., İsa Demir, Cemil Özdemir, Özgür Kaya, Sefa Aşık, Yasin Tanboğa, Şahin Elitaş, Eşref Yıldız, İsmet Filizler, M.K., C.T., Mehmet Yalçın, Gültekin Ulus, Raci Kırandı, Süleyman Topal, Osman Büyük, Nevzat Uysal, Yalçın Dörtbudak, Zafer Çelik, Yaşar Özgan, Emrullah Balçık, Kemal Erkenci, Sabri Aygan, Yılmaz Güneş, Ersan Özkan, Erkan Kayatekin, Alperen Atabay, Akay Yenilmez, Mahir Çelik, Hüseyin Gümüş, Mehmet Ali Koluman, Z.Y., Mürsel Çavuldak, Mesut Kulabaş, Akif Gül, Faruk Yüksel, Fikret Acar, Adnan Ercan, Muhammed İslam, Tosif Khan, Asad Khan, Tolunay Cayıt, İslam Kocakoç, Erdal Özcan ve ismini öğrenemediğimiz on üç işçi...

 

http://www.guvenlicalisma.org/

https://twitter.com/isigmeclisi

https://www.facebook.com/isigmeclisi/

guvenlicalisma@gmail.com

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Haziran ayında en az 149 işçi yaşamını yitirdi

Yüzde 82’sini ulusal ve yerel basından; yüzde 18’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Haziran ayında en az 149 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...
Kaynak: İSİG Meclisi

Editör: yeniden ATILIM

Bu haber 879 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Emek Haberleri

YAZARLAR
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
GAZETEMİZ

HABER ARA
YUKARI YUKARI