bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort vtunnel
Bugun...Kürtler ulusal birliği tartıştı: Ortak kimlikte buluşmalıyız

Tarih: 17-07-2017 02:54:07 + -


Ulusal birliğe ilişkin görüş ve önerilerini sunan Kürt aydın, yazar, akademisyen, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Ulusal Kongre'nin partiler üstü bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirterek, "Kürt ortak kimliğinde buluşmalıyız" dedi.


Kürtler ulusal birliği tartıştı: Ortak kimlikte buluşmalıyız

Kürtler ulusal birliği tartıştı:

Ortak kimlikte buluşmalıyız

 
- Ulusal birliğe ilişkin görüş ve önerilerini sunan Kürt aydın, yazar, akademisyen, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Ulusal Kongre'nin partiler üstü bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirterek, "Kürt ortak kimliğinde buluşmalıyız" dedi. 
 
Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) öncülüğünde Süleymaniye'de düzenlenen ve dört parçadan siyasi parti, sivil toplum örgütü ile aydın, yazar, akademisyen ve kanaat önderlerinin katıldığı Kürt Ulusal Birliği Çalıştayı, 2'nci gününde sunumlarla devam ediyor. 350 delegenin katıldığı çalıştayda, aydın, yazar, akademisyen, kanaat önderleri 

Ulusal Birlik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı: Asıl tehlike siyasal parçalanmışlık

Süleymaniye'de düzenlenen Kürt Ulusal Birlik Çalıştayı, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. Bildirgede, çalışmaların Kürt Ulusal Kongresi gerçekleştirilinceye kadar aralıksız bir şekilde sürdürülmesi kararı alındı. 

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) öncülüğünde Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde düzenlenen 2 günlük Kürt Ulusal Birlik Çalıştayı, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. Sonuç bildirgesinin metni şöyle: 

"Çalıştayın tüm katılımcıları, Ulusal Birlik Çalıştayı ile sınırlı kalmamasını, ulusal kongre gerçekleşinceye kadar aralıksız bir biçimde sürdürülmesini beyan etmiş ve kararlılığına ulaşmıştır. Kürdistan ülkesi ve halkı Sykes-Picot ve Lozan anlaşmaları neticesinde dört parçaya bölünmüştür. Kürt halkı, bu bölünmeden günümüze kadar her parçada aralıksız bir biçimde özgürlük mücadelesini vermiştir. Bu mücadele neticesinde her parçada ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan 3. Dünya Savaşı, hem halkımıza bu kazanımlarını nihai sonuca götürme imkânlarını sunmakta, hem de bağrında ciddi tehlikeleri barındırmaktadır.

Asıl Tehlike Siyasal  Parçalanmışlıktır

Kürtleri inkar ve asimile eden sömürgecilik sistemi, kuruluşundan beri en zayıf anını yaşamaktadır. Uluslararası güçlerin çoğunluğu da, artık kendilerine yarardan çok zarar veren bu statüko sisteminin değişmesinden yanadır. Bu durum Kürtlere büyük özgürleşme imkanlarını sunmaktadır. Ancak, bütün zayıflık ve çelişkilerine rağmen sömürgeci güçler Kürtlerin statü kazanmasına karşı çıkmakta, onun için değişime karşı büyük bir direnç göstermektedir. Bunun için kendi aralarında Kürt karşıtı ittifaklar kurmakta, Kürtlere destek vermemeleri karşılığında, uluslararası güçlere büyük tavizler vermektedir. Bu da Kürtler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Sömürgeciliğin Kürt karşıtı ittifakları ve küresel güçlerin tutarsız politikaları Kürtler için tehlikelidir. Ama Kürtler için asıl tehlike Kürtlerin siyasi parçalanmışlığıdır. Eğer Kürtler bu parçalanmışlığı gidererek Ulusal Birliklerini kurarlarsa, bir anda, hem tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldıracak, hem de her parçada diledikleri statülerini oluşturarak, özgürlüklerine kavuşacaklardır.

KNK başta olmak üzere bütün Kürt güçleri, bu durumun farkında olarak uzun süredir Ulusal Birlik çalışmalarını yürütmektedirler. En son 2013 yılında gerçekleştirilen Ulusal Birlik tartışmaları ortaya önemli bir düzey çıkarsa da, başta izlenen yöntem olmak üzere, bağrında taşıdığı bir çok yetersizlikten dolayı, hedeflediği sonucuna ulaşamamıştır. KNK ve diğer bütün ulusal güçler bu durumdan gerekli dersleri çıkarmıştır. Bu nedenle ulusal birliğe, çok titiz ve emin adımlarla yürüme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu temelde gerçekleştirdiğimiz Şêwra Yekitiya Netewî ya Kurdistan (ulusal birlik platformu) çalıştayı, bu yaklaşımın ilk adımıdır. Attığımız bu ilk adıma gerek Kürdistan'ın dört parçasındaki siyasi partilerin, gerekse de, toplumumuzun sesi ve vicdanı olan aydın, yazar, akademisyen, din adamları ve özellikle de Kürt kadınlarının büyük bir ilgisi ve katılımı olmuştur. Bu son derece sevindirici ve umut vericidir. Birkaç siyasi parti dışında bütün siyasi partiler çağrımıza cevap vererek çalıştaya katılmış ve ulusal birliğin gerçekleşmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını, kamuoyuna açık bir biçimde deklere etmişlerdir. Bu olumlu, teşvik edici ve destek verici yaklaşım ve tutumlarından dolayı, bütün siyasi partilere ve katılımcı şahsiyetlere teşekkür ediyoruz. Bu temelde çalıştayımızın ulaştığı sonuçları kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Alınan Kararlar

1- Çalıştaya katılan tüm siyasi partiler, kurum temsilcileri ve değerli şahsiyetler, ulusal birliğin gerekliliği ve zorunluluğu konusunda görüşlerini ortaya koymuş, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerine dair irade beyanında bulunmuşlardır.

2- Çalıştayın tüm katılımcıları, Ulusal Birlik Çalıştayı ile sınırlı kalmamasını, Ulusal Kongre gerçekleşinceye kadar aralıksız bir biçimde sürdürülmesini beyan etmiş ve kararlılığına ulaşmıştır.

3- Önceki çalışmalarda yaşanan yöntem yetersizliklerinden gerekli derslerin çıkarılarak, hedefe emin adımlarla ve geniş tartışma ve kararlaşmalarla gidilmesi yöntem olarak benimsenmiştir.

4- Bu çalıştaydan sonra, Ulusal Birliğin temel ilke ve yöntemlerinin tartışılarak bir sonuca gidilmesi için ikinci bir adımın atılması kararlaştırılmıştır.

5- Ulusal Birliğin ilke ve yöntemleri, Ulusal Birliğin gerçekleşmesinin kilit konusudur. Bu nedenle bu konunun hem siyasi partiler, hem de toplumumuzun aydın, yazar, akademisyen, sanatçı, din insanları, kanaat önderleri ve kadınları tarafından hızlı ama genişçe tartışılması gerekmektedir. Bunun için çalıştayımız, bu yönlü zengin içerikli bir çalışmanın Kuzey Kürdistan, Rojava, Avrupa, Doğu Kürdistan ve Güney Kürdistan’da yürütülmesini kararlaştırmıştır. Parçalarda ilke ve yöntemlerde ulaşılan sonuçların, tüm parçalardan ve Avrupa’dan katılımın olacağı yeni bir çalıştayla ikinci adımın tamamlanması hedeflenmiştir.

6- Çalıştayımız, tıpkı birinci adımda olduğu gibi, ikinci adımda da tüm tarafları ulusal birlik çalışmalarına katmayı ilkesel olarak görmüştür. Onun için birinci adıma katılamayan veya katılmayan tüm tarafların çalışmaya katılması yönündeki çabaların sürdürülmesini kararlaştırmıştır. Ulusal birlik çalışmaları, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık ve katılması hedefiyle yürütülecektir.

7- Çalışmanın ikinci adımına da KNK’nin öncülük ve organize etmesinin doğru olacağı sonucuna gidilmiştir. KNK’nin her parçada çalışmaları yürütürken geniş çevrelerden katkı ve destek alması benimsenmiştir.

8- İlkeler ve izlenecek yöntem konusunda ortak bir görüşe ulaşılmasından sonra, üçüncü adıma geçme zamanı gelmiş olacaktır. Bu aşamaya geçmeden önce, üçüncü adımın, yani Ulusal Kongre'yi toplama çalışmasının bir komitesinin oluşturulması hedeflenecektir. Hiç kuşkusu bu komite tüm siyasi partilerin temsilcileri ve bazı bağımsız şahsiyetlerden oluşacaktır.

9- Çalıştaya katılan bileşenler olarak siyasi tutsakları selamlıyor, mücadelelerini destekliyoruz. Ayrıca Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Ayrıca çalıştaya katılan tüm taraflar demokrasinin gelişimi için diyalog ve tartışma yöntemini esas almalı. Her yerde Kürdistanlıların sömürgeciliğe karşı gerçekleştirdiği eylemlere aktif katılmalı.

10- Ulusal Birlik çalışmaları yürütülürken Kürt kadınlarının ulusal birlik için oluşturduğu komitenin görüş ve önerilerinden yararlanılmalı ve kadınlar bundan sonra yürütülecek ulusal birlik çalışmalarına etkin ve güçlü katılmalı. 

Ulusal Birlik Çalıştayına Katılmayan Partilere Çağrı 

Çalıştaya katılmayan parti ve kesimlere ise şu çağrıda bulunuldu: "Hiç kuşkusuz gerek siyasi partilerin gerekse de aydın, yazar, akademisyen ve diğer tüm toplumsal güç ve şahsiyetlerin katılımıyla burada yürüttüğümüz tartışmalar ve ulaştığımız kararlılık tarihi değerdedir. Tüm toplumumuz, bu çalışmayı büyük heyecanla izlemekteyiz. Onun için önümüzdeki süreçte hepimize daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle tüm siyasi ve toplumsal kesimlerle şahsiyetleri, çalışmanın ikinci aşamasına güçlü bir biçimde katılmaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz. Çalışmanın, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık olduğunu beyan ediyor, bugün aramızda hazır bulunmayan siyasi partileri de, önümüzdeki çalışmalarda aramıza katılmaya davet ediyoruz."

Ulusal birlik çalıştayı divanı, ek yapılması önerilen başlıkların da bildirgeye eklenerek yayınlanmasını kararlaştırdı. Ardından sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi.

Sonuç bildirgesinin kabul edilmesi ardından “Bijî biratiya gelan” sloganı atıldı. 

ve sivil toplum örgütleri, yaptıkları konuşmalarda ulusal birliğe ilişkin görüş ve önerilerini sunuyor.
 

'Ehmedê  Xanî   Artık Rahat Uyuyabilir'

 
Cizîrê Kantonu Din Alimleri adına konuşan Mele Xizri, Ehmedê Xanê’yi anarak konuşmasına başladı. "Ehmedê Xanî artık rahat uyuyabilir" diyen Xizri, "Ortak bir çatı altında buluşmanın müjdesini veriyoruz. Bu toplantıyı Ehmedê Xanê’ye atfediyoruz. Süleymaniye, Hewlêr ve Kandil arasında Sêmalka yok. Ulusal birlik için bir araya gelip öncülük yapabilirler" diye konuştu.
 
'Ulusal  Kongre Partiler Üstü Bir Yapıda Olmalı'
 
Hewremanlar adına konuşan Kamuran Gulpî, Ulusal Kongre'nin bir partinin rengine bürünmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Partiler üstü bir yapıya bürünmeli. Ulusal Kongre, parti mesajlarına boğulmamalı. Ulusal Kongre herhangi bir partinin gücünü arttırmak için bir araç olmamalı. Hewreman tarih boyunca bütün saldırılar karşısında kültürlerini savunabildiler. Demokratik toplumun güzel bir yüzünü oluşturuyorlar. Ulusal Kongre çalıştayının Hewreman’da düzenlenmesini öneriyoruz. Kürt ortak kimliğinde buluşmalıyız."
 

'İttifak İhtilaflıI Güçler Arasnda Yapılır'

 
Şêx Seîd Derneği adına konuşan Kasım Fırat, çok önemli bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Bu süreçler her zaman yakalanmaz. Bizler bu çalıştayda bazı sorunlar görüyoruz. Bu eksiklik KNK'nin değil, siyasi partilerindir. İttifak ihtilaflı güçler arasında yapılır. Bizim de her birimizin birbirimize karşı bir adım geri atması gerekir. Bizim üzerimizde süren inkar ve imhayı ancak birlikle durdurabiliriz. Nasıl bir birliğin cevabı da 'adilane bir birliktir' diyorum. Yani Kürt halkının menfaatlerini öncelemeliyiz" diye konuştu.
 
'Düşman Bizi Bİirbirimizden Ayırmaya Çalışıyor'
 
Daha sonra konuşan yazar Ehmed Arîf, Kürtler'in Fars, Arap ve Türk kültürleri altında ezildiğini ifade ederek, "Her biri halkımızın üstünde ayrı bir politika güderek bizi birbirimize yabancılaştırıyor. Bugün bu salonda standart bir dilimizin olmamasının nedeni de bu sömürgeciliktir. Madem düşman bizi bu şekilde birbirimizden ayırmaya çalışıyor, biz neden bunun karşısında ortak bir tutum sahibi olamıyoruz?" diye sordu. 
 

'KDP Neden Burada  Değil?'

 
Goran Güney Kürdistan Parlamentosu Milletvekili Perwa Elî ise, şöyle konuştu: "Bizim kazanımlarımıza yönelik tehditleri iç ve dış nedenler olarak toparlarsak, dış nedenlerin de büyük oranda iç sorunlarımızdan kaynaklandığını görürüz. Bugün başta KDP olmak üzere bazı partilerin burada olmadığını görüyoruz. Bu kadar sorunumuz varken neden burada değiller? Diğer yandan KNK de partiler üstü bir rol oynamak istiyorsa bizim daha önce de önerdiğimiz gibi bir Kürt parlamenterler meclisini kurmalıyız. Bu parlamento dünyada bizim temsiliyetimizi yapar ve rol üstlenmiş olur."

 

'İç sorunlarımızı çözmemiz ' 

 
Goran Parlamenteri Şêrko Mihemed Emîn ise, DAİŞ savaşının sonuna doğru yeni haritaların ortaya çıktığını belirterek, "Kürt halkı da dört bir parçada DAİŞ teröristlerine karşı en etkili mücadeleyi yürüten halk oldu. Şimdi yeni haritalar şekillenirken Kürt halkının da rolünü oynaması gerekiyor. Bunlardan önce de parçalar düzeyinde iç sorunlarımızı çözmemiz gerekmektedir" diye belirtti.Kaynak: dihaber

Editör: yeniden ATILIM

Bu haber 385 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Kürt halkı Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • 2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
  2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
 • İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
  İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
 • İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
  İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
 • Güncel
  Güncel
 • Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
  Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
 1. 2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
 2. İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
 3. İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
 4. Güncel
 5. Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
  Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
 • Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
  Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
 • Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
  Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
 • Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
  Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
 • Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
  Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
 • AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
  AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
 1. Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
 2. Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
 3. Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
 4. Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
 5. Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
 6. AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
VİDEO GALERİ
YUKARI