Bugun...

FELSEFEYE GİRİŞ (Özet)

FELSEFEYE GİRİŞ

(Özet)

 

FELSEFENİN ANLAMI:

 

·        Yunanca seviyorum ‘’phileo’’ ve bilgi, bilgelik anlamına gelen ‘’sophia” sözcüklerinden türeyen felsefe “bilgi sevgisi” veya “bilgelik sevgisi”  ya da “hikmet arayışı” anlamındadır.

·        Felsefe sözcüğünü ilk kez kullanan Pythagoras’dır.

►     Felsefe, hayatı ve anlamını sorgulamadır.
►       Felsefe, dünyaya yönelen meraktır.
►        Felsefe, evreni ve insanı açıklama çabasıdır.
►      Felsefe, insan merak ve hayretinden kaynaklanır.
►        Felsefede önemli olan felsefi sonuçlardan çok bu sonuçlara varma biçimidir.
►     Felsefede cevaptan çok soru önemlidir. Onu dinamik ve etkin kılan sorulardır.
►        Filozof, bilgiyi arayan kişidir.
►       Felsefe bir bilim değildir. 
►       Felsefe, soru sorma, sorgulama, akıl yürütme yeteneğine dayalı düşünmedir.

 

Bilim:                                                                           Felsefe                                        

Değişmez yasalara  ulaşmaya çalışır.                   Felsefe yasalara ulaşmaya çalışmaz

Nesneldir. ----------------------------------                     Felsefe nesnel değildir.

Kesindir, -----------------------------------                      felsefe kesin değildir.

Olgusaldır. ---------------------------------                      Felsefe olgusal değildir.

Kendine özgü inceleme alanı vardır---       Felsefenin inceleme alanı tüm evrendir.

Metodolojik yöntemi vardır.                         Felsefenin metodolojik yöntemi yoktur.

 

 

FELSEFENİN KONULARI - ALANI

 

1.   Bilgi felsefesi(epistemoloji)

2.   Varlık felsefesi(ontoloji)

3.   Ahlak felsefesi(etik)

4.   Sanat felsefesi(estetik)

5.   Din felsefesi

6.   Siyaset felsefesi

7.   Bilim felsefesi

 

FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLİŞKİSİ

 

(1)Felsefe-Bilim İlişkisi

 

·        Her iki bilgi türü de varlığı anlamaya yönelir. Felsefe sorularıyla bilime yol gösterir, bilim ise sorulara yanıt buldukça felsefenin yeni sorular sormasına neden olur.

·        Her ikisi de insanı ve varlığı bilinçli ve sistemli olarak araştırı.

·        Her ikisi de eleştirel ve kuşkucu bir bakış açısıyla konularını ele alır.

·        Her ikisi de akılcılığa dayanır.

 

         Farklılıkları ise 

 

·        Bilimlerde ilerleme vardır ve ortaya atılan bir iddia ya çürütülür ya da ispatlanır. Felsefede ortaya atılan bir soru kalıcıdır ve hiçbir zaman kesin bir yanıta ulaşılamaz

·        Bilim deneysel yöntemi kullanarak doğa yasaları bulmaya çalışır; oysa felsefe akıl yürütme yoluyla varlığı anlamaya çalışır.

·        Bilimler parçadan yola çıkarak varlığı açıklamaya yönelirler; felsefe tümel bir bilgidir, varlığı bir bütün halinde ele alır.

 

 

 

(2)Felsefe-Din İlişkisi

 

·        Her ikisi de varlığı ve yaşamı bütünsellik içinde ele almaya çalışır.

·        Her ikisi de varlığın ilk nedenlerine yönelirler.

·        Dinsel bilgiler varlığın bilgisini inanca dayalı olarak edinmeye çalışır. Kaynağı ise ilahidir.

·        Dinsel bilgilere vahiy yoluyla ulaşılmıştır ve buz yüzden de akıl ve mantıkla sorgulanamazlar. Eleştiriye kapalı ve dogmatiktirler. Oysa felsefe bilgisi mantıksal analizler ve akıl yürütmeler yoluyla bilgiye ulaşır ve dogmatik değildir.

·        Bilgide otorite kabul etmez ve eleştirel sorgulayıcı bilgilerdir.

·        Felsefe dini problem edinerek inceler ve buradan Din Felsefesi ortaya çıkmıştır.

 

(3)Felsefe-Sanat İlişkisi

 

·        Felsefe ve sanatın amaç ve yönelişleri bakımından benzerlikleri vardır.

·        Her ikisi de evreni, doğayı, insanı anlamaya çalışır.

·        Her ikisinde de yaratıcılık ön plandadır.

·        Her ikisinde de zorunlu olarak uyulması gereken bir yöntem bulunmamaktadır.

 

         Farklılıkları ise

 

·        Sanatsal bilgi sezgi ve yaratıcı hayal gücüyle elde edilen bir bilgi türü iken felsefe akıl yürütme yoluyla elde edilir. Filozofun amacı doğru bilgiye ulaşmakken sanatçının amacı güzele ulaşmaktır. Alışverişleri ise felsefe sanatı ve güzeli kendisine problem edinerek Sanat Felsefi alanını doğurmuştur.

·        Bununla birlikte her sanat dalının da dayandığı bir felsefi anlayış bulunmaktadır.

 

FELSEFENİN GEREĞİ

 

·        İnsanın dünyaya bakış açısını değiştirir olaylara eleştirici ve sorgulayıcı yaklaşmamızı sağlar.

 

·        Hoşgörü kazandırır ve insanı olgunlaştırır.

 

·        İnsanın çevresinde olup bitenleri körü körüne kabullenmeyip her şeye eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşmasını ve böylece kendi akıl ve düşünce gücüyle olayları anlamasını sağlar.

 

·        Kişiye kendi görüşlerinden başka görüşlerin de olabileceğini, başkalarının da doğru düşünebileceğini gösterir.

 

·        Bilgi toplumu haline gelmemizde, bilginin üretilmesinde katkıda bulunur.

 

·        Felsefe; evrende düşünen, anlamaya çalışan, sorgulayan, eleştiren, yorumlayan bir varlık olmamızın ayrıcalıklı onurunu hissettirir.

 

FELSEFENİN NİTELİKLERİ

 

·        Sorular cevaplardan daha önemlidir.

·        Refleksif bir düşüncedir. (sorgulamanın kendisini de sorgulama)

·        Eleştirici ve sorgulayıcı bir düşüncedir

·        Akla dayanan düşüncedir

·        Temellendirmeye dayalı düşüncedir

·        Çözümleyici ve kurucu düşüncedir

·        Özneldir.

·        Evrenseldir.

 

 YAZARLAR
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
GAZETEMİZ

HABER ARA
YUKARI