Bugun...Cinselliği Olan Her Şeyin Bir Cinsiyeti Vardır.

Genetik bilimi karmaşık olabilir ama bu biyolojik cinsiyetin bir gizem olduğu anlamına gelmiyor. Kısacası, cinselliği olan her şeyin bir cinsiyeti vardır. Dilediğin gibi giyin. Kendine dilediğin adı ver. Rızası olan dilediğin yetişkinle birlikte ol. Huzur ve güven içinde, en iyi yaşam senin olsun.

facebook-paylas
Tarih: 19-04-2020 02:09

Cinselliği Olan Her Şeyin Bir Cinsiyeti Vardır.

Cinselliği Olan Her Şeyin Bir Cinsiyeti Vardır.

M.C.Kluge

Aralık 2019’da son derece popüler olan Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K Rowling biyolojik cinsiyetin gerçek olduğu şeklinde özetlenebilecek bir tweet attığında Twitter yıkıldı.

Genetik bilimi karmaşık olabilir ama bu biyolojik cinsiyetin bir gizem olduğu anlamına gelmiyor. Kısacası, cinselliği olan her şeyin bir cinsiyeti vardır.

J.K. Rowling.jpgJ.K. Rowling@jk_rowling

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch http://harrypotterathome.com

 

Dilediğin gibi giyin.
Kendine dilediğin adı ver.
Rızası olan dilediğin yetişkinle birlikte ol.
Huzur ve güven içinde, en iyi yaşam senin olsun.
Ama kadınları cinsiyetin gerçek olduğunu söyledikleri için işlerinden attırmak?
#Maya’nınYanındayım #BuBirTatbikatDeğil

Tweet, bazı durumlarda kişinin biyolojik cinsiyetinin cinsiyet kimliğinden öncelikli olduğunu yazdığı tweetler nedeniyle işini kaybeden bir kadın olan Maya Forstater’a destek vermek için atılmıştı.

Bazıları Rowling’in tweetinin, trans karşıtı görüşleri çağıran bir köpek ıslığı—kamuoyunun gözü önündeki bir şahsiyet, özellikle de bir kadın, trans kadınlar ile doğuştan kadınlar arasında ayrımların gerekli olabileceğini ne zaman ifade etse ortaya atılan bir suçlama—olduğunu söyledi.

Diğerleri, olağan “XX cinsiyet kromozomları = kadın / XY cinsiyet kromozomları = erkek” senaryosunun istisnalarını listeleyerek argümanlarını çürütmeye çalıştı.

 

 

Zeru.jpgZeru@DoubleStraps

I have to repeat myself every time a famous person comes out as a transphobe, but sex is not and never had been a binary. “Sex determination” is a complex spectrum of gene dosage and trying to create a dichotomy only weakens our understanding of human biology.

Ne zaman ünlü birinin transfobik olduğu ortaya çıksa kendimi tekrar etmek zorunda kalıyorum ama cinsiyet ikili değildir ve asla ikili olmadı. “Cinsiyet belirlenimi” karmaşık bir gen dozajı spektrumudur ve bir dikotomi yaratmak insan biyolojisine dair kavrayışımızı zayıflatmaktan başka bir şeye yaramaz.

Eugene Gu, MD.jpgEugene Gu, MD✔@eugenegu · 19 Ara 2019

@jk_rowling adlı kullanıcıya yanıt olarak

I’m not here to cancel JK Rowling as a person and stoke mob outrage. I’m just here to educate and inform. Trans rights are human rights and trans women are women. Also, white feminism can sometimes intersect with trans exclusion or white supremacy, which is unjust.

Eugene Gu, MD.jpgEugene Gu, MD✔@eugenegu

Also, It is both a scientific and medical fact that intersex individuals do exist and gender is not as binary as mainstream society is set to believe. There have been documented cases of patients born with genetically male 46 XY karyotype who have gotten pregnant and gave birth.

22,8 B18:27 - 19 Ara 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

2.510 kişi bunun hakkında konuşuyor

JK Rowling’i kişi olarak cancel edecek ve sürü öfkesini harlayacak değilim. Sadece eğitmek ve bilgilendirmek için buradayım. Trans hakları insan haklarıdır ve trans kadınlar kadındır. Ayrıca, beyaz feminizm bazen trans dışlayıcılıkla ya da beyaz üstünlükçülüğü ile kesişebilir ki bu da çok talihsiz bir durum.

Ayrıca, interseks bireylerin var olduğu ve cinsiyetin toplumun çoğunluğunun inandığı kadar ikili olmadığı bilimsel ve tıbbi bir gerçek. Genetik olarak erkek 46 XY karyotip ile doğup gebe kalan ve doğum yapmış olan hastalara ait belgeli vakalar var.

Şunu vurgulamak istiyorlardı: İnsan genomunun karmaşıklığıyla yüzleştiğimizde biyolojik cinsiyet önemsizdir.

Biyolojinin karmaşık olduğu doğrudur. Tıbbi literatür böyle vakalarla doludur, nadir olsa da, XX / XY dikotomisinin çok sayıda istisnası vardır.

XY cinsiyet kromozomlarına sahip bir kadının yine XY cinsiyet kromozomlarına sahip bir kız çocuğu doğurduğu bir vaka vardır. Farklı hücrelere dağılmış olarak hem XX hem de XY kromozomlarına sahip ve bu benzersiz genetiğin izinin, tek bir embriyoda birleşen iki zıt cinsiyet zigotuna (döllenmiş yumurtalar) kadar sürülebildiği bir kadın vakası bile vardır. Y kromozomundaki cinsiyet belirleyen SRY genini içeren bir parçanın X kromozomuna translokasyonuyla geliştiği düşünülen bir hastalık olan De La Chapelle sendromuna sahip erkekler vardır.

 

Tek başına bu vakalar bile, cinsiyet kromozomları ile gözlenen cinsiyet arasındaki ilişkiyi ya hep ya hiç şeklindeki kuralların tanımlayamayacağını göstermeye yeterlidir.

 

Ancak iş Rowling’in tweet’ini motive eden yasal ve politik meselelere geldiğinde konuşmayı insan genomunun karmaşıklıklarına çekmek konuyu çarpıtma hilesidir. Çünkü insanlar birbirleriyle kromozom ve genlerin mikroskobik alanında etkileşime girmezler. İnsanlar cinsiyeti anatomideki birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerini gözlemleyerek tanırlar.

 

Birincil özellikler cinsel üreme ile direkt bağlantılı olan dış ve iç organlardır. İnsan dişilerinde vulva, vajina, rahim ağzı, rahim ve yumurta üreten ovaryumlar vardır. İnsan erkeklerinde penis ve sperm üreten testisler vardır.

 

Vücudun kısımları türler arasında bazen hayret verici şekilde değişebilirken, dişilerin yumurta, erkeklerin sperm üretmesindeki tutarlılık, eşeyli üreyen tüm yaşam formlarında – ağaçlar ve arılardan insanlara kadar – “erkek” ve “dişi” olarak adlandırılan sabit kategorileri yapan şeydir.

 

Kısacası cinselliği olan her şeyin bir cinsiyeti vardır.

 

Adından da anlaşılacağı gibi, birincil cinsiyet özellikleri cinsiyeti tanımlamanın birincil yoludur. Ancak aşikar nedenlerden ötürü, insanlar nadiren etraflarındaki insanların cinsiyetini bunlarla belirlerler.

 

Bu sebeple ikincil cinsiyet özelliklerine sahibiz.

 

İkincil cinsiyet özellikleri cinsiyetle sıkıca bağlantılıdır, örneğin vücut kılları, boy, ses tonu ve yağ dağılımı. Cinsiyeti tanımlamasalar da, bu özellikler, çoğu yetişkinin açıkça erkek veya kız gibi göründüğü şekilde bir araya gelir – bebekler, maymunlar, köpekler ve yazılımlar, yalnızca ikincil özelliklere dayanarak cinsiyeti güvenilir bir şekilde ayırt edebilirler.

 

Cinsiyetler arasındaki yaygın anatomik ve fizyolojik farklılıklara rağmen bilim ve sanayi, araştırma ve üretimi tarihsel olarak sadece erkekleri göz önünde bulundurarak yaptı ve bu kararın kadınlar üzerinde korkunç sonuçları oldu. Yazar Caroline Criado Perez‘in Invisible Women isimli kitabında kronolojisini çıkarttığı gibi, erkekler lehine bir veri yanlılığı vardır.

 

İkincil karakteristikler ergenliğe girişle belirir, cinsiyet hormonları kadınlarda östrojen ve erkeklerde testosterondaki büyük yükselişler tarafından şekillenir.

 

Karşı cinsiyet hormonları alarak ve kozmetik ameliyatlar yoluyla transseksüel bireyler bazı özelliklerini feminenleştirebilir veya maskülenleştirebilir. Bununla birlikte, bu müdahaleler yoluyla dahi anatomiyi değiştirmek zor olabilir – ve bazı özellikler söz konusu olduğunda, bu imkansızdır. Cinsiyetlendirilmiş kıyafetler, makyaj ve saç modelleri, aynen trans olmayan insanlar için olduğu gibi, cinsiyetin geleneksel kültürel göstergeleri olmaya yarayabilirler. Fakat aynı zamanda feministlerin asırlardır yok etmeye çalıştıkları stereotipleri güçlendirirler, özellikle de bir kişi davranışa kişisel tarzı ifade etmek yerine yalnızca sosyal anlamlandırma aracı olarak adapte oluyorsa.

 

Tek tek trans bireyler hangi yolu izlerse izlesinler, garantili bir sonuç yoktur. Bazıların çabaları karşı cinse “geçmekle” sonuçlanır. Diğerleri ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen başaramazlar. Ayrıca bazı trans bireyler – ister sağlık nedenlerinden, ister finansal kısıtlamalardan isterse kişisel tercihlerden dolayı olsun – hiçbir zaman görünüşlerini değiştirmenin yolunu aramazlar.

 

Sonuç, belirli bir anatomi yerine kimliğin birleştirdiği, çeşitlilik içeren bir topluluktur – LGBTQ gruplarının çoğu zaman “trans şemsiyesi” olarak tanımladığı bir şey.

 

Kişinin cinsiyetinin kendi beyanına dayandırılması yasaları, yasal cinsiyeti belirlerken, işte o kimliği diğer niteliklerden daha öncelikli kılmayı amaçlamaktadır. Bunu akılda tutarak, biyolojik cinsiyeti – hatta erkek ve kadın kavramını – modası geçmiş, kullanım alanı kalmamış veya hatta “özcü” olarak kategorize etme anlayışlı söylem, şu sonuca varmanın yararlı bir aracı haline gelir: Eğer biyolojinin, şurada bunun aksi geçerli olabilir diye düştüğü bazı şerhler varsa, neden insanlar kendilerini istedikleri gibi tanımlamasınlar?

 

Cinsiyet kimliğinin kişi beyanına dayandırılmasındaki sorun, biyolojik cinsiyetin özellikle kadınlar için önemli oluşunu ortadan kaldırmamasıdır. Onları kadın olarak tanımlayan ve ayıran aynı biyolojik özellikler – birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri – onları zarar görmeye açık kılabilen özelliklerdir.

 

Bu zarar görebilirlik , kadın bedeninin herhangi bir içsel kusurundan kaynaklanmamaktadır. Erkek ve dişi bedenleri farklıdır – birbirlerinden daha iyi veya daha kötü değildir. Bu zarar görebilirlik, erkeklerin dişilere zarar verebileceği belli yollardan ve Criado Perez’in kitabında gösterdiği gibi, erkekleri merkeze alan ve bir sınıf olarak erkeklerin dişilere verdikleri zararı küçük gören ataerkil bir toplumdan kaynaklanmaktadır.

 

Radikal feminist aktivistler, cinsiyeti kişi beyanına dayandıran yasalarının ve politikalarının, trans tanımlı eril bireylerin dişi bireylere zarar verebileceği bir sistemi nasıl oluşturduğu konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Cezaevlerindeki kendini trans kadın olarak tanımlamış mahkumların kadın mahkumlara cinsel saldırıda bulunması, hatta hamile bırakması gibi vakalar radikal feministlerin endişelerinin sadece teorik olmadığını göstermektedir. Bunlar olan şeyler.

 

Ancak trans aktivist grupların tepkisi hem trans-kimlikli insanların hem kadınların güvenliğini ve saygınlığını koruyan çözümler bulmak için bu feministlerle iletişim kurmak yerine tartışmayı durdurmaya çalışmak olmuştur.

 

Mart ayında, kadınların kurtuluşu konferansının 50. yıldönümünü anma etkinliğinde, cinsiyetin kişi beyanına dayandırılması yasalarına karşı olan Women’s Place UK grubu ile olan bağı sebebiyle – aylar önce davet edildiği bir konuşmada – İngiliz feminist tarihçi Selina Todd’un konuşması yasaklandı.

 

Kadınların Kurtuluşu Cephesi (Women’s Liberation Front- WOLF) tarafından Seattle halk kütüphanesinde (SPL) cinsiyet kimliğini eleştiren Şubat panelinden önce, trans aktivistler bu etkinliği iptal ettirmek için kütüphaneye dilekçe verdi. SPL teslim olmadı, fakat eylem yoğun polis mevcudiyeti gerektirdi ve protestocular olaydan önce ve sonra katılımcıları korkutmak için etrafı çevrelediler.

 

Ama endişeler yüksek sesle bastırılamaz. Aslında, bu yıldırma ve şiddet eylemleri, bu endişeleri teyit etmekten başka bir işe yaramıyor. Ve biyolojinin önemsiz olduğunu vurgulayan retorik aynı şekilde devam etmektedir.

 

Trans aktivistler biyolojinin kendine ait şerhleri olduğu konusunda haklıdırlar. Eşzamanlı olarak doğum yapan ve Y kromozomuna sahip olan bir kadın (ki bu çok ama çok nadir bir şey) olmasaydı haklı olmazlardı ancak cinsiyetin kişi beyanına dayandırılmasının neredeyse her zaman kadınları etkileyen kendine ait dezavantajları vardır. Bu gerçeği önemsiz gibi göstermeye çalışan retorik, kötü bilim ve kötü inançtır.

M.C.Kluge, bir bilim yazarı ve feministtir.
Feminist Current’ta yayınlanan aslından Pınar çevirdi.

 

 

 Kaynak: Dünyadan Çeviri-Pınar

Editör: Yeniden ATILIM

Bu haber 649 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Akademik Haberleri

YAZARLAR
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI